Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę badań ortopedycznych (podologicznych) jakie wykonujemy w celu ustalenia stanu i zebrania danych, służących nam do właściwego zaprojektowania i wykonania personalizowanych wkładek ortopedycznych.

 

Każde badanie składa się z wywiadu, który pomaga ustalić nam przeznaczenie, warunki użytkowania oraz wskazania (przeciwwskazania) do stosowania wkładek. Zbieramy wówczas informacje o dolegliwościach bólowych ich występowaniu, nasileniu oraz charakterze, o przebytych chorobach i urazach, rodzaju wykonywanej pracy, preferencjach co do typu stosowanego obuwia, a także aktywności fizycznej pacjenta.

 

 

 

Kolejnym krokiem jest badanie palpacyjne (dotykowe) pozwalające określić patologie budowy stóp, zakres ruchomości poszczególnych stawów, napięcia mięśniowe itd. Do oceny stanu interesujących nas struktur wykorzystujemy również obserwację w odciążeniu i pod obciążeniem.

Badania przyrządowe, z wykorzystaniem technik komputerowych, wykonywane w szczególności na platformie podobarometrycznej i podoskopie uzupełniają wcześniejsze ustalenia i umożliwiają nam weryfikować oraz parametryzować stwierdzone patologie w obrębie kończyn dolnych.

Niezmiernie ważne jest ustalenie czy stwierdzone odstępstwa od wzorca maja charakter czynnościowy czy strukturalny (nieutrwalony czy utrwalony).

Należy zaznaczyć, że nie posługujemy się jedną, uniwersalną procedurą badania. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i wykorzystujemy odpowiednie techniki, testy oraz urządzenia pozwalające ustalić rzeczywisty stopień zaburzeń funkcji kończyn dolnych. Określamy również wpływ kompensujących elementów łańcucha kinetycznego wyższych pięter, a więc stawów skokowych, kolanowych i biodrowych oraz kręgosłupa na aktualne wyniki badań i obraz funkcjonalnego stanu stóp.

Najczęściej występującymi objawami zmian w budowie i wewnętrznych patologii układu mięśniowo-więzadłowego stóp jest opadanie łuków podłużnych i poprzecznych (zarówno statycznych jak i dynamicznych) zaburzające biomechanikę całej kończyny dolnej i kręgosłupa. Taki stan prowadzi do dysfukcji w obrębie naszego układu podporowego i motorycznego. W konsekwencji często odczuwamy dolegliwości bólowe. Dokuczają nam wówczas przede wszystkim bóle stóp, kolan, bioder i kręgosłupa, tzw. „ostrogi piętowe", „halluxy", bóle ścięgna Achillesa , mięsni podudzi itp.

 

Wspólnie z pacjentem wybieramy model matrycy z której wykonamy indywidualnie dopasowane wkładki. Nasze sugestie uzależniamy od rodzaju stwierdzonych wad w ustawieniu stóp determinujących konieczne do wykonania korekty lub kompensacje. Uwzględniamy także wiek, wagę ciała, typ preferowanego obuwia, aktywności fizyczną, rodzaj wykonywanej pracy, przeznaczenie wkładek oraz efekt terapeutyczny jaki chcemy osiągnąć.

 

Projektowanie i wykonywanie wkładek odbywa się bez udziału pacjenta i uwzględnia wyniki przeprowadzonych wcześniej badań podologicznych i uzgodnień ze zlecającym.

 

Wydanie zleconych do wykonania indywidualnych wkładek ortopedycznych następuje w ustalonym terminie. Czynności tej najczęściej towarzyszy ostateczne kształtowanie termoplastyczne do stopy oraz uformowanie wkładek do profilu obuwia. Takie postępowania zapewnia najlepsze efekty terapeutyczne zamówionych wkładek oraz najwyższy komfort ich użytkowania. Dlatego tak ważne jest, aby odbioru wkładek dokonywać osobiście.

Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo, nasz gabinet został wyposażony w najwyższej jakości aparaturę diagnostyczną (platforma podobarometryczna, podoskop, laserowe urządzenia posturograficzne, itp.) i narzędzia do mechanicznego i termoplastycznego kształtowania matryc.
W gabinecie konsekwentnie jest realizowany program higieny gwarantujący bezpieczne prowadzenie badań
z jednoczesną eliminacją ryzyka zakażenia. Używane są profesjonalne narzędzia, sprzęt i środki odkażające pozwalające na zachowanie właściwego standardu usług. Wszystkie materiały pomocnicze są jednorazowego użytku.

 

Do góry Przejdź do strony głównej