KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Konsultacje są prowadzone przez lekarzy oraz specjalistów z innych dziedzin takich jak podologia, biomechanika, rehabilitacja, kinezyterapia, fizjoterapia itp. Są to usługi świadczone przez specjalistów współpracujących z naszym zakładem, dlatego ich wykonanie uzależnione jest od aktualnej dostępności - po uzgodnieniu wizyty.

  

                                                                

Celem konsultacji jest rozpoczęcie leczenia, określenie optymalnego sposobu zredukowania objawów bólowych,  występującego dyskomfortu oraz zmian patologicznych w możliwie krótkim czasie. Ponadto proponowane są rozwiązania przywracające poszczególnym układom lub narządom funkcje zaburzone przez występujące schorzenia lub niedomogi.  W każdym przypadku uwzględniane jest profilaktyczne przeciwdziałanie nawrotom dolegliwości będących przedmiotem konsultacji.

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE  prowadzone  są w odpowiednio przystosowanych do tego celu gabinetach

Czas trwania konsultacji  zależny jest od jej rodzaju jednak zwykle nie  przekracza 20 min


Ceny konsultacji  zależne są od specjalności jakiej dotyczą i zwykle wynoszą:

-     konsultacja lekarska                                                                          150,00 - 200 zł
-     konsultacja pozostałych specjalistów                                              90,00 - 120 zł
      (fizjoterapeuty, biomechanika, podologa itp.)

Do góry Przejdź do strony głównej